Strefa mieszkanca - dostepna po zalogowaniu
Adres korespondencyjny
Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Wyszyńskiego 1a
48-200 Prudnik

NIP: 755-000-67-09
NR REGON: 000488237, PKD: 6832Z
Nr polisy ubezpieczeniowej: 640500103153

e-mail: sekretariat@smprudnik.opole.pl
Kontakt telefoniczny
Centrala: (77) 436 24 13,(77) 436 38 31
Fax: (77) 436 24 13

Gospodarka zasobami mieszkaniowymi:
tel. ul. Kombatantów: (77) 436 16 40
tel. ul. Dąbrowskiego: (77) 436 28 81

kierownik GZM: (77) 436 24 02
Godziny otwarcia biura
Poniedziałek: 700 - 1600
Wtorek, Czwartek: 700 - 1500
Piątek: 700 - 1400 Sobota: nieczynne
Godziny otwarcia kas
Poniedziałek: 700 - 1530
Wtorek, Czwartek: 700 - 1415
Piątek: 700 - 1315 Sobota: nieczynne

Kasa przy ul. Kombatantów czynna w ostatnie trzy dni robocze każdego miesiąca.
Dojazd
  • Dojazd
  • Ubezpieczenie mieszkania
  • CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA
  • 

    Zgodnie ze Statutem, jednym z przedmiotów działań Spółdzielni jest prowadzenie działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej. Stąd też przy Spółdzielni działa świetlica środowiskowa, w ramach której dzieci spędzają czas wolny na wspólnych grach i zabawach, uczestniczą w zajęciach plastycznych, edukacyjnych; mają także szansę na uczestnictwo w wycieczkach krajoznawczych. Działalność naszej świetlicy współfinansowana jest ze środków gminnych – zajęcia z dziećmi prowadzone są przez wykwalifikowanego pracownika zatrudnionego w Urzędzie Miasta Prudnik, w ramach zawartego z Gminą porozumienia. Świetlica mieści się w budynku administracji Spółdzielni przy ul. Wyszyńskiego 1a w Prudniku.

    Godziny otwarcia: wtorki (godz. 15-17), czwartki (godz. 15-17) piątki (godz. 14.15-17.15) i soboty (godz. 13-16).