Strefa mieszkanca - dostepna po zalogowaniu
Adres korespondencyjny
Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Wyszyńskiego 1a
48-200 Prudnik

NIP: 755-000-67-09
NR REGON: 000488237, PKD: 6832Z
Nr polisy ubezpieczeniowej: 640500103153

e-mail: sekretariat@smprudnik.opole.pl
Kontakt telefoniczny
Centrala: (77) 436 24 13,(77) 436 38 31
Fax: (77) 436 24 13

Gospodarka zasobami mieszkaniowymi:
tel. ul. Kombatantów: (77) 436 16 40
tel. ul. Dąbrowskiego: (77) 436 28 81

kierownik GZM: (77) 436 24 02
Godziny otwarcia biura
Poniedziałek: 700 - 1600
Wtorek, Czwartek: 700 - 1500
Piątek: 700 - 1400 Sobota: nieczynne
Godziny otwarcia kas
Poniedziałek: 700 - 1530
Wtorek: nieczynne
Środa: 700 - 1415
Czwartek: nieczynne
Piątek: 700 - 1315
Sobota: nieczynne

Kasa przy ul. Kombatantów czynna w ostatnie trzy dni robocze każdego miesiąca.
Dojazd
 • Dojazd
 • Ubezpieczenie mieszkania
 • CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA
 • 
  Najczęściej zadawane pytania :

  Wychodząc naprzeciw zapytaniom członków naszej Spółdzielni, objaśniamy elementy kosztów składające się na niektóre pozycje czynszowe. I tak:
  1. Na „POZOSTAŁE KOSZTY EKSPLOATACYJNE” przypadają: ... [czytaj]
  2. Na „UTRZYMANIE MIENIA WSPÓLNEGO” (utrzymanie mienia do wspólnego korzystania w obrębie osiedla) składają się:
  - podatek od nieruchomości i opłaty dotyczące gruntów niebędących częściami nieruchomości (drogi, chodniki)
  - utrzymanie czystości terenów niebędących częścią nieruchomości lokatorskich, w zakresie robót
  pielęgnacyjnych i porządkowych, np. odśnieżanie, utrzymanie zieleni
  - opłaty za odprowadzanie wód opadowych
  - remonty mienia wspólnego – dróg osiedlowych, chodników, parkingów
  3. „PRZEGLĄDY INSTALACJI” dotyczą obowiązkowych, pięcioletnich przeglądów elektrycznych, kontroli instalacji gazowych oraz corocznych przeglądów i czyszczenia przewodów kominowych.
  Wyjaśniamy: czym jest fundusz remontowy?
  Zgodnie z art. 6 ust. 3 Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych, "Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych." Jest on przeznaczany na pokrycie kosztów remontu, do których zobowiązana jest spółdzielnia w celu utrzymania zasobów mieszkaniowych w odpowiednim stanie technicznym. Remontem zaś jest wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji czy modernizacji.